Indgift af intrathekal vancomycin

 
 


  1. Drænet lukkes med klemmen

  2. Gummi-studsen afsprittes.

  3. Med tom sprøjte trækkes 5-10 ml liquor ud.

  4. Der indgives 0,4 ml Vancomycin (20 mg) gennem gummi-studsen.

  5. Herefter injiceres 3 ml isotonisk NaCl IT, således at vancomycinen kommer IT.

  6. Drænet holdes afklemt i 30 min. Herefter åbnes igen til drænage.

  7. Notér i journalen at Vancomycin er givet IT og at drænet kan åbnes igen kl. XX.

 

11. jul 2010